Iarna se apropie cu paşi re­pezi, fapt care-i face pe lo­cuitorii din estul judeţului Timiş, în special pe cei de la case, să-şi asigure stocurile necesare pentru încălzire. Însă, preţurile la masa lem­noasă au crescut foarte mult.

În urmă cu doi – trei ani, pe piaţa neagră a lem­nu­lui din Lugoj şi împrejurimi, un metru ster de lemn se vindea cu preţuri cuprinse între 120 şi 150 lei. Începând de anul trecuţ tarifele au ex­plodat, astfel că în prezent pre­ţurile sunt între 200 şi 250 de lei/metru ster. Nici resturile rezultate de la gatere nu sunt mai ieftine şi va­riază între 190 de lei/me­tru ster netăiat şi 220 de lei/metru ster tăiat. Există însă şi o altă posibilitate de a face rost de lemne.

Lu­go­jenii şi făgeţenii, aflaţi pe raza ocoalelor Lugojana, Lu­goj, Făget şi Coşava îl pot achiziţiona în această pe­ri­oa­dă şi de la stat. Ocolul Silvic Făget are la vânzare lemn de esenţă tare, la preţul de 170 de lei/metrul cub, lemn de e­senţă moale la 100 lei/metrul cub, dar şi lemn de lucru. Legea 175, completată, prevede că şi proprietarii de păduri, care deţin până la 30 de hectare şi le-au fost preluate pădurile în pază, pot beneficia de masă lemnoasă. Statul le o­fe­ră cinci metri cubi pe an şi pe hectar, însă chiar dacă deţin 30 de hectare nu se pot primi lemne pentru mai mult de 10 hectare.

Ion Moldovan