Documentaţia pentru obţinerea venitului minim garantaţ a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzire, simplificată de Guvern.

Guvernul a adoptat un proiect de Hotărâre prin care simplifică documentaţia necesară obţinerii unor beneficii sociale, respectiv a venitului minim garantaţ a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzire.

Documentul adoptat de Executiv introduce şi noi condiţii şi criterii în acordarea ajutoarelor de urgenţă.

Practic, Hotărârea de Guvern modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantaţ Normele de aplicare a Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind măsurile de protecţie socială pe perioada sezonului rece, pentru a le adapta modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2016.

Cele mai importante modificări se referă la:

· reglementarea aceluiaşi formular de cerere pentru toate cele trei beneficii sociale menţionate;

· introducerea formularului de cerere simplificat pentru solicitarea unui nou drept dintre cele trei, în cazul în care persoana/familia este deja beneficiar al unuia dintre ele;

· eliminarea copiilor legalizate, documentele doveditoare putând fi prezentate doar în copie;

· reglementarea schimbului de informaţii între primării – agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială – agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/ inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la verificarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social;

· modificarea anexelor în conformitate cu modificările introduse prin OUG nr. 93/2016;

· introducerea unor condiţii şi criterii în acordarea ajutoarelor de urgenţă de la bugetul de staţ care să ateste situaţia de urgenţă sau deosebită în care se află familia/persoana şi, prin aceasta, asigurarea uniformităţii în elaborarea propunerilor la nivel teritorial.

Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la sfârşitul lunii iunie 2017 erau înregistraţi 230.699 de beneficiari de venit minim garantat.

Informaţii de background:

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, au fost stabilite măsuri de simplificare a procedurii de acordare a ajutorului social (venitul minim garantat), alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Aceste măsuri vizează, în principal:

· solicitarea concomitentă a celor trei beneficii în situaţia în care persoana/familia întruneşte condiţiile de eligibilitate pentru toate, inclusiv ca perioadă de solicitare având în vedere că ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece;

· luarea în considerare a documentelor doveditoare depuse pentru unul dintre beneficii, dacă pentru celelalte întrunirea condiţiilor de eligibilitate se produce ulterior stabilirii dreptului iniţial (spre exemplu iniţial se stabileşte dreptul la ajutorul social şi ulterior apare un copil în familie şi se solicită alocaţia pentru susţinerea familiei). Solicitarea unui alt drept se va putea face prin depunerea unui formulat simplificat de cerere;

· eliminarea prezentării unor documente, informaţiile conţinute de acestea putând fi verificate prin schimbul electronic de date intre instituţii (adeverinţa de la AJOFM din 3 în 3 luni sau declaraţia pe proprie răspundere care se depune din 3 în 3 luni);

· modificarea condiţiilor de eligibilitate în cazul alocaţiei pentru susţinerea sprijinirii adecvate a familiilor, pentru copiii care frecventează cursurile şcolare.

Biroul de presă al Guvernului