Primăria Municipiului Reşiţa, Direcţia Tehnică Generală – Serviciul Gospodărie Urbană şi Mediu , anunţă, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, programului de combatere a ţânţarilor (a doua etapă) pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul Zika, a muştelor și căpuşelor,  prin aplicarea de tratamente aeriene, concomitent cu tratamentele aplicate de la sol, se reprogramează astfel:

Dezinsecția cu mijloace aeriene se va desfășura după cum urmează :

  • În data de 18.07.2017 între orele 1830– 2100
  • În data de 19.07.2017 între orele 630– 900

Dezinsecția cu mijloace terestre se va desfășura după cum urmează :

  • În data de 18.07.2017 începând cu orele 2100
  • În data de 19.07.2017 începând cu orele 630.

Substanţele folosite în combatere, sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi nu pun în pericol populaţia şi animalele. Totuşi în condiţii de soare puternic  albinele aflate în zbor, pot fi afectate, motiv pentru care rugăm apicultorii să ia toate măsurile pentru prevenirea intoxicaţiilor  la albine, în intervalul de desfășurare al tratamentelor.

În perioada acţiunilor solicităm cetăţenilor ca în seara zilei 18.07.2017  între orele 21:30-23:30 să evite traversarea parcurilor, scuarurilor, etc., când este simţită prezenţa utilajelor ce efectuează dezinsecţia terestră.

Acţiunea de dezinsecţie   va cuprinde :

I.Tratament contra căpuşelor:

Parcuri:

  • Parcul Cărăşana – Parcul Copilului – Parcul Tricolorului – Parcul Siderurgistului, Parc Zoologic Ion Crişan,
  • Şi toate locurile de joacă de pe raza municipiului Reşiţa şi cartierele aparţinătoare

II Tratamente de la sol: Pe toate suprafeţele  verzi ale municipiului, maluri de râu , liziera pădurii şi principalele artere de circulaţie, cât și în cartierele și localitățile aparținătoare municipiului.

III. Dezinsecţie aeriană

În caz de vreme nefavorabilă acțiunea va fi reprogramată.

O dată cu tratamentele pe domeniul public al municipiului este obligatoriu ca asociațiile de locatari /proprietari, agenții economici, instituțiile publice și celelalte persoane juridice și fizice au obligația să programeze și să execute dezinsecţia imobilelor pe care le deţin (proprietate/inchiriere/comodat etc). În acest mod se va evita retragerea ţânţarilor în zone netratate, ştiind că tendinţa insectelor este de a se refugia în locurile în care dezinsecţia nu a fost efectuată.

Solicitarea noastră este conformă cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 69/2014 privind  stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reşiţa, cu completările și modificările ulterioare.

Nerespectarea obligaţiilor stabilite în hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: cu amendă cuprinsă între 500 -2500 lei.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa la telefoanele nr. 0255/211692 interior 173, 0255-210258 sau prin e-mail : mediu@primariaresita.ro.